Gięcie blach na prasie krawędziowej CNC

Proces gięcia materiałów odbywa się poprzez  nacisk stempla na materiał, który odkształca się w matrycy. Dzięki temu proces jest dokładny i powtarzalny.

Oferujemy gięcie blachy pod różnymi kątami, na długości gięcia do 2500 mm, za pomocą hydraulicznej prasy krawędziowej CNC o nacisku 80 ton. Wykonujemy elementy według dostarczonych projektów lub opracowujemy projekt gięcia dla naszych klientów.