Spawanie MIG/MAG

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG) lub aktywnych (MAG). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym materiałem a elektrodą w postaci drutu. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów przy odpowiednim doborze drutów elektrodowych i gazów osłonowych dla różnych metali.

Oferujemy spawanie stali czarnej, nierdzewnej oraz aluminium. Proces realizowany jest za pomocą półautomatów spawalniczych firmy ESAB przez wykwalifikowany zespół spawaczy.