Malowanie proszkowe 

Polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 μm) farby proszkowej na powierzchnię metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym.

Pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, działanie chemikaliów, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Oferujemy malowanie proszkowe elementów o maksymalnych gabarytach 1200x1800x3000 mm.